Telefon
WhatsApp
İnstagram

Önceliği müşteri memnuniyeti olan Adora Proje & Danışmanlık, işletmelerin istifade edecekleri teşvik ve desteklerden faydalandırarak pazarda gerek rekabetçi olabilmesini gerekse istihdam oluşturmasına katkı sağlamaktır.

 • Saray, Ilıcak İş Merkezi, Atatürk Cd. D:Kat:3 No:20, 44300 Battalgazi/Malatya
 • info@adoraproje.com
 • 0 (532) 708 15 97
 • 0 (422) 3251597
İŞKUR ve SGK Teşvik ve Destekleri Nelerdir?

İŞKUR ve SGK Teşvik ve Destekleri Nelerdir?

İŞKUR;

İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

İstihdam Teşvikleri;

Türkiye İş Kurumu, istihdamı korumak ve geliştirmek, iş arayanlara ve işverenlere danışmanlık hizmetleri sunarak işgücü piyasasında aracılık görevini etkin bir şekilde yerine getirmeyi amaçlamakta ve istihdam teşvikleri yoluyla işgücü piyasasında dezavantajlı olan kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için söz konusu dezavantajlı grupları istihdam eden işverenlere destek vermektedir.

İlave İstihdam Teşviki, Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki, Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam Teşviki, İşbaşı Eğitim Programı Teşviki, İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanları İstihdam Eden İşverenler için İstihdam Teşviki, Engelli İstihdamı Teşviki, Asgari Ücret Desteği gibi teşvik paketleri bulunmaktadır. Dönem dönem bu paketler arasına yenileri eklenmekte ya da revizyon yapılmaktadır. Genellikle ücret desteği, sigorta primi işveren payı desteği, gelir vergisi stopajı desteği gibi destekler sunulmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programları;

En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilmektedir. Programdan yararlanmak için en az %50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı; eğitim modülüne göre değişmekle beraber en fazla 6 ay olarak uygulanmaktadır. Program süresince katılımcı zaruri gideri ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İşyerlerine Yönelik Mesleki Eğitim Kursları;

Firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR ile iş birliği içinde düzenledikleri mesleki eğitim kurslarına yönelik firmalar İŞKUR’dan destek alabilmektedir. Eğitici giderleri, kursiyer zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

SGK;

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine; kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımların özendirilmesi, gelişmişlik farklılıklarının azaltılması maksadıyla muhtelif Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden faydalanabilme olanağı sağlanmıştır.

Uygulaması devam eden toplam 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması şöyledir;

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim,
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim,
 • İlave 6 Puanlık İndirim,
 • 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki,
 • Genç Girişimci Teşviki,
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik,
 • Asgari Ücret Desteği,
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki,
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki,
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik,
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik,
 • İlave İstihdam Teşviki,
 • Normalleşme Desteği,
 • İstihdama Dönüş Prim Desteği,
 • Artı İstihdam Prim Desteği,
 • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik,
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik,
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki,
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik,
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşvik.
Yurtiçi Marka ve Patent Tescilleme
23 Ocak 2022, 12:20