Telefon
WhatsApp
İnstagram

Önceliği müşteri memnuniyeti olan Adora Proje & Danışmanlık, işletmelerin istifade edecekleri teşvik ve desteklerden faydalandırarak pazarda gerek rekabetçi olabilmesini gerekse istihdam oluşturmasına katkı sağlamaktır.

 • Saray, Ilıcak İş Merkezi, Atatürk Cd. D:Kat:3 No:20, 44300 Battalgazi/Malatya
 • info@adoraproje.com
 • 0 (532) 708 15 97
 • 0 (422) 3251597
KKYDP Projeleri Nelerdir?

KKYDP Projeleri Nelerdir?

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP), ağırlıklı olarak IPARD kapsamı dışında kalan illerde faaliyet gösteren çiftçilerimize %50 hibe desteğiyle katkı sağlayan bir program olup, kırsal alanda ekonomik ve  sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal  kalkınma programıdır.

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiler ile  tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan üretici  birlikleri/iktisadi teşekkülleri istenen  şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.

Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Hibe desteklerine uygun yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bakanlık üzerinden il tarım müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Destek verilen konular şöyledir;

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
 • Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
 • Çelik silo,
 • Soğuk hava deposu,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımları

 • Kırsal turizm
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • Bilişim Sistemleri
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?
18 Şubat 2020, 14:04
TKDK (IPARD) PROJELERİ Nedir?
18 Şubat 2020, 14:06