Telefon
WhatsApp
İnstagram

Önceliği müşteri memnuniyeti olan Adora Proje & Danışmanlık, işletmelerin istifade edecekleri teşvik ve desteklerden faydalandırarak pazarda gerek rekabetçi olabilmesini gerekse istihdam oluşturmasına katkı sağlamaktır.

 • Saray, Ilıcak İş Merkezi, Atatürk Cd. D:Kat:3 No:20, 44300 Battalgazi/Malatya
 • info@adoraproje.com
 • 0 (532) 708 15 97
 • 0 (422) 3251597
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.)
 • KDV İstisnası (Satın alınacak makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir).
 • Kurumlar Vergisi İndirimi (Kurumlar vergisi indirimli olarak ödenmektedir.)
 • SSK Prim Desteği (İşveren Payı) (İstihdam için hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.)
 • Arazi Tahsisi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.)
 • Faiz Oranı Desteği (Çekilen krediye ilişkin ödenecek faizin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.)
 • SSK Prim Desteği (İşçi Payı) (6.Bölge için) (İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.)
 • KDV İadesi (Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi sağlanmaktadır.)
 • Hibe Desteği (Harcamaların yapılmasını takiben desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalardan uygun bulunanlar ödenmektedir.)
 • Nitelikli Personel (Desteği 5 yıla kadar istihdam edilecek nitelikli personelin brüt ücretleri karşılanmaktadır (brüt asgari ücretin 20 katına kadar))
 • Enerji Desteği (Enerji harcamalarının bir kısmı yatırımcıya geri ödenmektedir.)
 • Sermaye Katkısı (Devlet tarafından yatırım tutarının %49’una kadar sermaye katkısı yapılabilmektedir.)
 • Altyapı Desteği (Yatırımcının elektrik, doğal gaz vb. altyapı ihtiyaçları karşılanabilmektedir.)
 • Alım Garantisi (Yatırım kapsamında üretilecek ürünlere kamu alım garantisi verilebilmektedir)
 • İzin/Ruhsat/Lisans Süreçlerinde kolaylık (İzin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Cumhurbaşkanı kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.)
 • Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti (Serbest bölgelerde yer alan işletmeler özel tüketim vergisinden muaftır.)
 • Kredi Desteği- Eximbank (İhracatın geliştirilmesi için yatırımcılara indirimli oranlar üzerinden kredi imkânları sunulmaktadır.)
 • Eğitim Desteği (Günlük giderler ve uygun bulunan eğitim maliyetleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.)
 • Ar-Ge / Tasarım İndirimi (Ar-Ge ve tasarım harcamalarının tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.)
 • Emlak Vergisi Muafiyeti (Arazi ve bina için emlak vergisi ödenmemektedir.)
 • Damga Vergisi Muafiyeti (Evraklarda damga vergisi ödenmemektedir.)
 • Kurumlar Vergisi Muafiyeti (Kurumlar vergisi ödenmemektedir.)
E-İhracat ve Devlet Teşvikleri
2022 Ocak 21, 17:53
Cazibe Merkezi Programı
2022 Ocak 21, 18:08